Eduardo Corbelle Rico no coloquio “A propiedade da tierra”. Parte I