Investigadores da rede ReVOLTA escriben no último número de SéMATA

A revista Sémata , de periodicidade anual, que publica traballos orixinais de investigación sobre calquera das especialidades relativas ao campo das Ciencias Sociais e das Humanidades, ven de publicar o seu último númro, o 30, ao redor da Bioeconomía e Memoria Ecolóxica dos Territorios: Transdisciplinariedade para un Futuro Sostenible. Baixo a dirección de Eduardo Corbelle Rico,Marco V. García Quintela e María Loureiro García

Este número parte da premisa da consideración do territorio como  interface entre ámbitos de investigación. E ten a súa orixe na dinámica de traballo conxunto desenvolvida polos grupos de investigación das Universidades de Vigo, A Coruña e Santiago de Compostela que se reuniron baixo o paraugas (polo momento, informal) de BETA+ entre os anos 2015-2018. BETA significa BIOECONOMÍA, EMPRENDEMENTO E TERRITORIO e +.

Entre os investigadores que participen neste número están diferentes membros dos grupos que forman parte dos grupos de investigación que compoñen rede REVOLTA, e son: